شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

ارائه خدمات در ایام نوروز

متن کامل خبر

12/13/2020 23:45:00

کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد : بدینوسیله به استحضار می رساند؛ مطب خانم دکتر الهام غفار پور از تاریخ 95/01/01 تا تاریخ 95/01/15 در ایام تعطیلات دایر بوده و آماده ارائه خدمات دندانپزشکی به آن اعضاء میباشد.
 
 
شبکه های اجتماعی