شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

دندانپزشکی اقساطی ویژه دارندگان کالا کارت و دارا کارت

طرح اقساطي دندانپزشکي ويژه دارندگان کالا کارت (بانک قرض الحسنه مهر ايران) و دارا کارت (بانک ملي ايران)


طبق قرارداد منعقده با بانک قرض الحسنه مهر ايران و بانک ملي ايران (بلوط) کليه دارندگان کارتهاي اعتباري کالا کارت و دارا کارت مي توانند از خدمات دندانپزشکي شرکت بنيان سلامت در مراکز طرف قرارداد که ليست اسامي مراکز در سايتهاي هر دو بانک اعلامي معرفي گرديده به روشهاي زير مراجعه و از خدمات اقساطي 12 ماهه بدون بهره تا سقف 200،000،000 ریال استفاده نمايند.

مزاياي استفاده از خدمات دندانپزشکي در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد

1- کليه متقاضيان درصورت تمايل به استفاده از خدمات دندانپزشکي در مراکز بنيان سلامت از يک تعرفه حداقلي مصوب که ارزانتر از تعرفه هاي آزاد است استفاده خواهند نمود. همواره اعضاء از گران بودن تعرفه ها به دليل اقساطي نمودن گله دارند که اين موضوع در تعرفه هاي مصوب بنيان سلامت به نفع بيماران انجام شده است.
2- کليه دندانپزشکان طرف قرارداد داراي تجربه و تخصص حرفه اي مي باشند.
3- کليه مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت بطور يکنواخت از يک تعرفه واحد توافق شده استفاده مي کنند و دندانپزشکان نمي توانند خارج از تعرفه توافق شده وجه اضافي از بيماران دريافت کنند.
4- بيماران مي بايست 20 درصد هزينه درمانهاي استفاده شده را طبق فاکتور و براساس تعرفه مصوب به صورت نقد به دندانپزشکان پرداخت نمايند و 80 درصد ديگر از کارتهاي اعتباري آنان بدون بهره و سود استفاده خواهد شد.
5- کليه خدمات ايمپلنت، ارتودنسي، دست دندان، زيبائي و درمانهاي عمومي و تخصصي در مراکز طرف قرارداد ارائه مي گردد.
6- کليه اعضاء به محض استفاده از خدمات دندانپزشکي در مراکز طرف قرارداد اين شرکت عضو باشگاه مشتريان شده و از کليه خدمات 9 گانه اين شرکت نيز استفاده خواهند نمود.

نحوه استفاده از خدمات دندانپزشکي اقساطي در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد:

1- از طريق تماس با شماره تلفن 43316-021 در اوقات اداري و تماس با شماره هاي زير در ساعات غير اداري تهران: 8767757-0905
شهرستانها: 6139696-0901

2- از طريق مراجعه مستقيم به دندانپزشکان طرف قرارداد که آدرس و شماره تلفن آنان در سايتهاي بانک قرض الحسنه مهر ايران و شرکت بلوط (بانک ملي ايران) قيد شده است
(در اين روش اصل کارت ملي به همراه کارتهاي کالا کارت و دارا کارت جهت ارائه به دندانپزشکان در مطب الزامي است.)

رديف بخش معاينه و تشخيص سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار
101 ويزيت و طرح درمان 540,000 108,000 432,000 820,000 164,000 656,000
102 راديو گرافي پري اپيکال و باينت وينگ 428,000 85,600 342,400 428,000 85,600 342,400
رديف بخش جراحي فک و صورت سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار
201 کشيدن دندان قدامي 1,740,000 348,000 1,392,000 2,280,000 456,000 1,824,000
202 کشيدن دندان خلفي 2,200,000 440,000 1,760,000 2,900,000 580,000 2,320,000
203 کشيدن دندان عقل معمولي 2,580,000 516,000 2,064,000 3,320,000 664,000 2,656,000
204 جراحي دندان و يا ريشه نهفته در نسج نرم 4,520,000 904,000 3,616,000 6,800,000 1,360,000 5,440,000
205 جراحي دندان و يا ريشه نهفته در نسج سخت 7,340,000 1,468,000 5,872,000 11,040,000 2,208,000 8,832,000
206 آلوئولوپلاسي نيم فک 3,760,000 752,000 3,008,000 5,680,000 1,136,000 4,544,000
207 عميق کردن وستيبول نيم فک 6,240,000 1,248,000 4,992,000 9,900,000 1,980,000 7,920,000
208 فرنکتومي 3,140,000 628,000 2,512,000 4,720,000 944,000 3,776,000
209 تومورهاي کوچک و يا کيست هاي داخل استخواني 6,240,000 1,248,000 4,992,000 9,900,000 1,980,000 7,920,000
210 بازکردن آبسه داخل دهان 1,100,000 220,000 880,000 1,426,000 285,200 1,140,800
211 درمان دراي ساکت هر جلسه 660,000 132,000 528,000 660,000 132,000 528,000
212 بخيه 720,000 144,000 576,000 720,000 144,000 576,000
213 اکسپوز کردن دندان 5,400,000 1,080,000 4,320,000 8,000,000 1,600,000 6,400,000
214 آمپوتاسيون ريشه (هرريشه) 4,720,000 944,000 3,776,000 7,100,000 1,420,000 5,680,000
215 بيوپسي از نسج نرم 3,620,000 724,000 2,896,000 5,420,000 1,084,000 4,336,000
216 بيوپسي از نسج سخت 5,400,000 1,080,000 4,320,000 8,000,000 1,600,000 6,400,000
رديف بخش ترميمي سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار
301 ترميم آمالگام کلاس پنج يا يک سطحي 3,420,000 684,000 2,736,000 4,460,000 892,000 3,568,000
302 ترميم آمالگام دو سطحي 4,100,000 820,000 3,280,000 5,340,000 1,068,000 4,272,000
303 ترميم آمالگام سه سطحي 4,500,000 900,000 3,600,000 5,860,000 1,172,000 4,688,000
304 ترميم کامپوزيت يک سطحي يا کلاس پنج 3,920,000 784,000 3,136,000 5,140,000 1,028,000 4,112,000
305 ترميم کامپوزيت دو سطحي يا کلاس سه 4,500,000 900,000 3,600,000 5,860,000 1,172,000 4,688,000
306 ترميم کامپوزيت سه سطحي يا کلاس چهار 4,960,000 992,000 3,968,000 6,520,000 1,304,000 5,216,000
307 بيلداپ تاج آمالگام 5,120,000 1,024,000 4,096,000 6,700,000 1,340,000 5,360,000
308 بيلداپ تاج کامپوزيت 5,560,000 1,112,000 4,448,000 7,200,000 1,440,000 5,760,000
309 پين داخل عاج و کانال هر عدد 700,000 140,000 560,000 700,000 140,000 560,000
311 اسپيلينت کامپوزيت هردندان 1,400,000 280,000 1,120,000 1,820,000 364,000 1,456,000
رديف بخش اطفال سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار
401 پلاک فضا نگهدارنده ثابت يک طرفه 9,000,000 1,800,000 7,200,000 13,500,000 2,700,000 10,800,000
402 پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه 10,000,000 2,000,000 8,000,000 15,000,000 3,000,000 12,000,000
403 پلاک فضا نگهدارنده متحرک هر فک 8,700,000 1,740,000 6,960,000 13,000,000 2,600,000 10,400,000
404 روکش استيل ضد زنگ (s.s.c) 4,780,000 956,000 3,824,000 6,200,000 1,240,000 4,960,000
405 کشيدن دندان قدامي (شيري/دائمي) 1,320,000 264,000 1,056,000 1,760,000 352,000 1,408,000
406 کشيدن دندان خلفي (شيري/دائمي) 1,700,000 340,000 1,360,000 2,200,000 440,000 1,760,000
407 پالپوتومي دندان شيري 2,000,000 400,000 1,600,000 2,640,000 528,000 2,112,000
408 فلورايد تراپي هر فک با بروساژ هر فک 1,300,000 260,000 1,040,000 1,720,000 344,000 1,376,000
409 فيشور سيلنت هر دندان 2,340,000 468,000 1,872,000 3,080,000 616,000 2,464,000
410 ترميم آمالگام کلاس پنج يا يک سطحي 3,700,000 740,000 2,960,000 4,800,000 960,000 3,840,000
411 ترميم آمالگام دو سطحي 4,460,000 892,000 3,568,000 5,800,000 1,160,000 4,640,000
412 ترميم آمالگام سه سطحي 4,900,000 980,000 3,920,000 6,360,000 1,272,000 5,088,000
413 ترميم کامپوزيت يک سطحي 4,260,000 852,000 3,408,000 5,500,000 1,100,000 4,400,000
414 ترميم کامپوزيت دو سطحي 4,900,000 980,000 3,920,000 6,360,000 1,272,000 5,088,000
415 ترميم کامپوزيت سه سطحي 5,400,000 1,080,000 4,320,000 7,000,000 1,400,000 5,600,000
416 استريپ هر دندان 880,000 176,000 704,000 13,600,000 2,720,000 10,880,000
417 پالپکتومي دندان قدامي 2,760,000 552,000 2,208,000 3,600,000 720,000 2,880,000
418 پالپکتومي دندان خلفي 3,600,000 720,000 2,880,000 4,700,000 940,000 3,760,000
رديف بخش درمان ريشه (اندو) سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار
601 پالپوتومي اورژانس (دندان دائمي) 1,760,000 352,000 1,408,000 2,280,000 456,000 1,824,000
602 درمان ريشه يک کانال 4,400,000 880,000 3,520,000 5,720,000 1,144,000 4,576,000
603 درمان ريشه دو کانال 6,600,000 1,320,000 5,280,000 8,600,000 1,720,000 6,880,000
604 درمان ريشه سه کانال 9,300,000 1,860,000 7,440,000 12,100,000 2,420,000 9,680,000
605 درمان ريشه چهار کانال 10,500,000 2,100,000 8,400,000 13,600,000 2,720,000 10,880,000
606 درمان ريشه يک کاناله دندان 7 4,520,000 904,000 3,616,000 5,900,000 1,180,000 4,720,000
607 درمان ريشه دو کاناله دندان 7 6,700,000 1,340,000 5,360,000 8,700,000 1,740,000 6,960,000
608 درمان ريشه سه کاناله دندان 7 9,700,000 1,940,000 7,760,000 12,600,000 2,520,000 10,080,000
609 درمان ريشه چهارکاناله دندان 7 11,000,000 2,200,000 8,800,000 14,300,000 2,860,000 11,440,000
610 درمان ريشه يک کاناله دندان 8 4,920,000 984,000 3,936,000 6,400,000 1,280,000 5,120,000
611 درمان ريشه دو کاناله دندان 8 7,340,000 1,468,000 5,872,000 9,500,000 1,900,000 7,600,000
612 درمان ريشه سه کاناله دندان 8 10,500,000 2,100,000 8,400,000 13,600,000 2,720,000 10,880,000
613 درمان ريشه چهارکاناله دندان 8 11,940,000 2,388,000 9,552,000 15,520,000 3,104,000 12,416,000
614 درمان مجدد يک کانال 5,000,000 1,000,000 4,000,000 7,600,000 1,520,000 6,080,000
615 درمان مجدد دو کانال 7,500,000 1,500,000 6,000,000 11,260,000 2,252,000 9,008,000
616 درمان مجدد سه کانال 10,760,000 2,152,000 8,608,000 16,000,000 3,200,000 12,800,000
617 درمان مجدد چهار کانال 12,200,000 2,440,000 9,760,000 18,340,000 3,668,000 14,672,000
618 درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان 7 5,400,000 1,080,000 4,320,000 8,000,000 1,600,000 6,400,000
619 درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان 7 8,200,000 1,640,000 6,560,000 12,200,000 2,440,000 9,760,000
620 درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان 7 11,160,000 2,232,000 8,928,000 16,800,000 3,360,000 13,440,000
621 درمان مجدد ريشه چهارکاناله دندان 7 13,360,000 2,672,000 10,688,000 20,000,000 4,000,000 16,000,000
622 درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان 8 5,740,000 1,148,000 4,592,000 8,680,000 1,736,000 6,944,000
623 درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان 8 9,000,000 1,800,000 7,200,000 13,600,000 2,720,000 10,880,000
624 درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان 8 11,400,000 2,280,000 9,120,000 17,100,000 3,420,000 13,680,000
625 درمان مجدد ريشه چهارکاناله دندان 8 13,520,000 2,704,000 10,816,000 20,200,000 4,040,000 16,160,000
626 رزکسيون و رتروگريد يک ريشه 7,200,000 1,440,000 5,760,000 10,800,000 2,160,000 8,640,000
627 رزکسيون و رتروگريد دو ريشه 9,000,000 1,800,000 7,200,000 13,600,000 2,720,000 10,880,000
628 رزکسيون رتروگريد دندان سه ريشه 9,800,000 1,960,000 7,840,000 14,800,000 2,960,000 11,840,000
629 اپکسوژنزيس هر دندان 3,480,000 696,000 2,784,000 5,000,000 1,000,000 4,000,000
630 اپکسيفيکيشن دندان دائمي (کل جلسات) 6,600,000 1,320,000 5,280,000 9,800,000 1,960,000 7,840,000
631 درمان پرفوراسيون با MTA 3,600,000 720,000 2,880,000 5,400,000 1,080,000 4,320,000
رديف بخش پروتز سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار تعرفه آزاد %20 پرداخت نقدي %80 کسر از اعتبار
701 دست دندان مصنوعي دو فک 57,600,000 11,520,000 46,080,000 82,000,000 16,400,000 65,600,000
702 نيم دست دندان مصنوعي يک فک 35,000,000 7,000,000 28,000,000 49,000,000 9,800,000 39,200,000
703 پلاک کروم کبالت هر فک 39,300,000 7,860,000 31,440,000 56,400,000 11,280,000 45,120,000
704 پارسيل آکريلي تا 5 دندان 13,120,000 2,624,000 10,496,000 18,560,000 3,712,000 14,848,000
705 به ازاي هر دندان اضافه 1,840,000 368,000 1,472,000 2,400,000 480,000 1,920,000
706 پست ريختگي 7,760,000 1,552,000 6,208,000 9,400,000 1,880,000 7,520,000
707 تعمير پروتز شکسته هر فک 5,300,000 1,060,000 4,240,000 5,300,000 1,060,000 4,240,000
708 ريلاين هر فک 6,800,000 1,360,000 5,440,000 9,000,000 1,800,000 7,200,000
709 ريبيس هر فک 9,200,000 1,840,000 7,360,000 12,400,000 2,480,000 9,920,000
710 پروتز ثابت هرواحد (PFM) (دندان پايه) 12,600,000 2,520,000 10,080,000 15,100,000 3,020,000 12,080,000
711 نايت گارد 9,600,000 1,920,000 7,680,000 9,600,000 1,920,000 7,680,000
712 روکش تمام پرسلن و يا زيرکونيوم 16,400,000 3,280,000 13,120,000 18,400,000 3,680,000 14,720,000
713 فايبرپست + ترميم 6,560,000 1,312,000 5,248,000 8,200,000 1,640,000 6,560,000
714 پروتز آکريلي تا 2 دندان 6,540,000 1,308,000 5,232,000 9,800,000 1,960,000 7,840,000
715 پروتز ثابت (PFM) (Pontic) هر واحد 10,340,000 2,068,000 8,272,000 13,400,000 2,680,000 10,720,000
716 خارج کردن روکش قديمي 800,000 160,000 640,000 800,000 160,000 640,000
717 چسباندن روکش هاي قديمي 750,000 150,000 600,000 750,000 150,000 600,000
718 خارج کردن بريج قديمي 1,280,000 256,000 1,024,000 1,280,000 256,000 1,024,000
719 چسباندن بريج قديمي 1,100,000 220,000 880,000 1,100,000 220,000 880,000
720 خارج کردن پين با پست 1,420,000 284,000 1,136,000 1,420,000 284,000 1,136,000
721 روکش ثابت (Pontic) تمام پرسلن و يا زيرکونيوم 13,500,000 2,700,000 10,800,000 17,400,000 3,480,000 13,920,000
رديف بخش پريو( بيماري هاي لثه) سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان عمومي سهم قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد 20%پرداخت نقدي 80%کسر از اعتبار تعرفه آزاد 20%پرداخت نقدي 80%کسر از اعتبار
501 جرمگيري کامل هر فک (بزرگسال) 1,720,000 344,000 1,376,000 1,720,000 344,000 1,376,000
502 جرمگيري کامل دو فک (بزرگسال) 2,980,000 596,000 2,384,000 2,980,000 596,000 2,384,000
503 بروساژهر فک 350,000 70,000 280,000 350,000 70,000 280,000
504 فلپ نيم فک 7,640,000 1,528,000 6,112,000 11,440,000 2,288,000 9,152,000
505 فلپ 1/6 دهان 6,500,000 1,300,000 5,200,000 9,740,000 1,948,000 7,792,000
506 پيوند لثه يک دندان 7,500,000 1,500,000 6,000,000 11,240,000 2,248,000 8,992,000
507 افزايش طول تاج همراه با فلپ 4,860,000 972,000 3,888,000 6,340,000 1,268,000 5,072,000
508 ديستال وج 3,300,000 660,000 2,640,000 4,960,000 992,000 3,968,000
509 همي سکشن و قطع ريشه 5,000,000 1,000,000 4,000,000 7,520,000 1,504,000 6,016,000

پوشش ايمپلنت، ارتودنسي و زيبايي جز پوشش هاي بيمه اي در صنعت بيمه تلقي نمي گردد و يچ يک از شرکت هاي بيمه اي در خصوص ايمپلنت دندان جهت مواردي که از قبل شروع بيمه نامه بيمه شده داراي دندان تخليه شده در فک باشد پوشش بيمه اي ارائه نمي نمايند بنابراين شرکت بنيان سلامت پاسارگاد به جهت ارائه خدمات مطلوبتر به اعضا خود اينگونه خدمات را به صورت مازاد بر تعهدات مربوطه به شرح زير ارائه مي گردد.

تعرفه خدمات ايمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد با پرداخت  50 درصد نقد و  50 درصد اقساط 12 ماهه
رديف نوع محصول ايمپلنت قيمت تعرفه آزاد هر واحد مبلغ قابل پرداخت نقدی اعضا باشگاه پس از تخفیف به دندانپزشکان(بعد از تحویل فیکسچر) مبلغ قابل پرداخت نقدی اعضا باشگاه پس از تخفیف به دندانپزشکان(بعد از تحویل کامل) کشور سازنده
1 ITI Implant 80,000,000 30,000,000 50,000,000 سوئيس
2 Megagen Implant 60,000,000 20,000,000 40,000,000 آلمان/کره
3 Implantum Implant 60,000,000 20,000,000 40,000,000 کره
4 DIO Implant 60,000,000 20,000,000 40,000,000 کره
5 Dentis Implant 55,000,000 15,000,000 40,000,000 بلژيک/کره
6 CIS Implant 55,000,000 15,000,000 40,000,000 کره-آلمان
7 CMI Implant 55,000,000 15,000,000 40,000,000 کره

تبصره 1: مبالغ پرداختي بيمار در انواع ايمپلنت بدون در نظر گرفتن جراحي هاي خاص از قبيل جراحي سينوس ليفت، پيوند لثه و پودر استخوان (پيوند استخوان) قبل از ايمپلنت مي باشد. بديهي است درمان هاي فوق الذکر به عهده بيمار و به صورت توافقي با پزشک معالج انجام خواهد شد.
تبصره 2: مبالغ پرداختي بيمار، صرفا جهت پايه (فيکسچر) و پروتز PFM همان پايه مي باشد.


تعرفه خدمات ارتودنسي در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد
رديف شرح خدمات ارتودنسي قيمت تعرفه آزاد ارتودنسي مبلغ قابل پرداخت بيماران به دندانپزشکان با احتساب 20% مبلغ 80% قابل پرداخت به دندانپزشکان طی 12 قسط ماهیانه توسط بنیان سلامت
1 ارتودنسي متحرک يک فک همراه با وسيله خارجي دهان 50,000,000 10,000,000 40,000,000
2 ارتودنسي ثابت يک فک (بدون نياز به جراحي فک همراه با نگهدارنده ) 70,000,000 14,000,000 56,000,000
3 ارتودنسي ثابت دو فک(بدون نياز به جراحي فک همراه با نگهدارنده) 130,000,000 26,000,000 104,000,000
تعرفه خدمات زيبايي در مراکز طرف قرارداد بنيان سلامت پاسارگاد
رديف شرح خدمات زيبايي قیمت تعرفه آزاد مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان با احتساب 20% پرداخت بنیان سلامت به دندانپزشکان طی 12 قسط ماهیانه
1 کامپوزيت لامينت ونير 10،000،000 2،000،000 8,000,000
2 بيليچينگ دو فک 15،000،000 3،000،000 12,000,000
3 کاشت نگين ساده 4،000،000 ،800،000 3,200,000
4 لمينت سراميکي 25،000،000 5،000،000 20,000,000
شبکه های اجتماعی