شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

تعرفه دندانپزشکی سندیکای بیمه گران در سال 1399

تعرفه خدمات دندانپزشکی در سال 1399 بر اساس تعرفه سندیکای بیمه گران

در مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد

اعضا محترم شرکت بنیان سلامت جهت هرگونه درخواست تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، می بایست از طریق اپلیکیشن بنیان سلامت (دندونت) اقدام نمایند. جهت دانلود و ورود به اپلیکیشن تعیین وقت بر روی لینک زیر کلیک نمایید و یا میتوانید اپلیکیشن بنیان سلامت را از کافه بازار دانلود و نصب نمایید:

چنانچه امکان استفاده از اپلیکیشن برای عضو مقدور نمی باشد برای مشاوره و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، با شماره تلفنهای مرکز پشتیبانی به شرح زیر تماس بگیرید:
تلفن پشتیبانی در ساعات اداری: 43316-021
تلفن 24 ساعته پشتیبانی برای استان تهران و البرز: 88473001-021 و 8767757-0905
تلفن 24 ساعته پشتیبانی سایر شهرستانها: 6139696-0901

ردیف بخش معاینه و تشخیص تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
101 ویزیت و طرح درمان 324,000 32,400 64,800 97,200 492,000 49,200 98,400 147,600 همه تخصص‌ها ضوابط: در صورت انجام خدمات و هزینه ویزیت غیر قابل پرداخت می باشد.
تعاریف: شامل معاینه کامل دهان و دندانها، تکمیل پرونده و ارائه و ثبت طرح درمان اولیه و در صورت لزوم تجویز دارو، رادیوگرافی و آزمایش می باشد.
102 رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ 251,000 25,100 50,200 75,300 251,000 25,100 50,200 75,300 - -
103 گرافی اکلوزال 413,000 41,300 82,600 123,900 413,000 41,300 82,600 123,900 - -
104 گرافی پانورکس 625,000 62,500 125,000 187,500 625,000 62,500 125,000 187,500 - ضوابط: درج مشخصات بیمار و تاریخ انجام آن در کلیه رادیوگرافی های ارائه شده مانند پانورکس و سفالومتری الزامیست.
105 گرافی لترال سفالومتری 625,000 62,500 125,000 187,500 625,000 62,500 125,000 187,500 -
ردیف بخش جراحی فک و صورت تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
201 کشیدن دندان قدامی 1,070,000 107,000 214,000 321,000 1,360,000 136,000 272,000 408,000 جراحی فک و صورت -
202 کشیدن دندان خلفی 1,350,000 135,000 270,000 405,000 1,720,000 172,000 344,000 516,000 جراحی فک و صورت -
203 کشیدن دندان عقل معمولی 1,580,000 158,000 316,000 474,000 1,960,000 196,000 392,000 588,000 جراحی فک و صورت -
204 جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم 2,720,000 272,000 544,000 816,000 3,970,000 397,000 794,000 1,191,000 جراحی فک و صورت ضوابط: هزینه فلپ و بخیه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه نخواهد شد.
تعاریف: جراحی نسج نرم در برگیرنده قسمتی از تاج که با استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ نسج نرم موکوپریوستال و بخیه موضع دارد.
205 جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج سخت 4,380,000 438,000 876,000 1,314,000 6,390,000 639,000 1,278,000 1,917,000 جراحی فک و صورت ضوابط: فرستادن رادیوگرافی قبل از درمان الزامی است.
تعاریف:جراحی نسج سخت شامل فلپ ، برداشت استخوان و بخیه موضع می باشد.
206 آلوئولوپلاسی نیم فک 2,240,000 224,000 448,000 672,000 3,230,000 323,000 646,000 969,000 جراحی فک و صورت تعاریف: هزینه آلوئوپلاستی در برگیرنده تمام یا بیشتر تاج بوده که توسط استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ نسخ نرم ،برداشت استخوان و بخیه موضع دارد .
207 عمیق کردن وستیبول نیم فک 3,720,000 372,000 744,000 1,116,000 5,740,000 574,000 1,148,000 1,722,000 جراحی فک و صورت ضوابط: صرفا پیش از انجام پروتز متحرک گرافی پانورکس قبل از کار.
208 فرنکتومی 1,900,000 190,000 380,000 570,000 2,780,000 278,000 556,000 834,000 جراحی فک و صورت ضوابط: مشخص نمودن ناحیه مورد عمل ضروریست.
209 تومورهای کوچک و یا کیست های داخل استخوانی 3,680,000 368,000 736,000 1,104,000 5,720,000 572,000 1,144,000 1,716,000 جراحی فک و صورت ضوابط: فرستادن گرافي قبل از درمان و گزارش پاتولوژی الزامی است.
210 بازکردن آبسه داخل دهان 810,000 81,000 162,000 243,000 980,000 98,000 196,000 294,000 جراحی فک و صورت ضوابط: با سایر خدمات مانند پالپوتومی یا اندو روی دندان مربوطه قابل پرداخت نیست
211 درمان درای ساکت هر جلسه 510,000 51,000 102,000 153,000 510,000 51,000 102,000 153,000 جراحی فک و صورت ضوابط: حداکثر تا 3 جلسه قابل پرداخت بوده و شامل درمان دندان خارج شده توسط همان مرکز نمی شود.
212 بخیه 480,000 48,000 96,000 144,000 480,000 48,000 96,000 144,000 جراحی فک و صورت ضوابط:
1- بخيه صرفا بعنوان يك عمل مستقل قابل پرداخت است و همراه با جراحيهاي دهان و دندان قابل پرداخت نمي باشد.
2- هركوادرانت فقط هزينه بخيه يك ناحيه پرداخت مي گردد.
213 اکسپوز کردن دندان 3,260,000 326,000 652,000 978,000 4,680,000 468,000 936,000 1,404,000 جراحی فک و صورت و پریو-کودکان ضوابط:
1- جهت تسهیل در رویش دندان نهفته قابل پرداخت می باشد.
2- رادیوگرافی قبل از درمان الزامی است.
214 آمپوتاسیون ریشه (هرریشه) 2,870,000 287,000 574,000 861,000 4,200,000 420,000 840,000 1,260,000 جراحی فک و صورت و پریو ضوابط:
1- خدمت مستقل بوده و همراه کشیدن دندان قابل پرداخت نمی باشد.
2- فرستادن رادیوگرافي قبل از درمان الزامی است.
215 بیوپسی از نسج نرم 2,140,000 214,000 428,000 642,000 3,140,000 314,000 628,000 942,000 جراحی فک و صورت و پریو- بیماری دهان ضوابط: فرستادن گزارش پاتولوژی الزامی است
216 بیوپسی از نسج سخت 3,230,000 323,000 646,000 969,000 4,680,000 468,000 936,000 1,404,000 جراحی فک و صورت و پریو
ردیف بخش ترمیمی تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
301 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 2,060,000 206,000 412,000 618,000 2,610,000 261,000 522,000 783,000 متخصص ترمیمی ضوابط:
1- در صورت انجام دو ترمیم بر روی یک دندان به ترمیم با سطوح بیشتر یک سطح اضافه می شود.
2- جهت ترمیم 5 یا بیش از 5 دندان فرستادن پانورکس قبل و رادیوگرافی بعد الزامی است.
3- هزینه بیلدآپ شامل ترمیم دندان های اندو شده MOD ، ترمیم دندانهای با بیش از دو کاسپ ریداکت شده ترمیم دندان های قدامی اندو شده کلاس چهار می باشد و شامل دندانهای شیری نمی شود.
نکته: انجام کلیه خدمات ترمیمی جهت ترمیم مجدد بر روی یک دندان تا یکسال در تعهد شرکت بیمه گر نمی باشد.
302 ترمیم آمالگام دو سطحی 2,480,000 248,000 496,000 744,000 3,130,000 313,000 626,000 939,000 متخصص ترمیمی
303 ترمیم آمالگام سه سطحی 2,700,000 270,000 540,000 810,000 3,410,000 341,000 682,000 1,023,000 متخصص ترمیمی
304 ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کلاس پنج 2,330,000 233,000 466,000 699,000 3,000,000 300,000 600,000 900,000 متخصص ترمیمی
305 ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه 2,670,000 267,000 534,000 801,000 3,400,000 340,000 680,000 1,020,000 متخصص ترمیمی
306 ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار 2,930,000 293,000 586,000 879,000 3,760,000 376,000 752,000 1,128,000 متخصص ترمیمی
307 بیلداپ تاج آمالگام 3,060,000 306,000 612,000 918,000 3,910,000 391,000 782,000 1,173,000 متخصص ترمیمی
308 بیلداپ تاج کامپوزیت 3,320,000 332,000 664,000 996,000 4,210,000 421,000 842,000 1,263,000 متخصص ترمیمی
309 پین داخل عاج هر عدد 440,000 44,000 88,000 132,000 440,000 44,000 88,000 132,000 متخصص ترمیمی ضوابط: برای هردندان حداكثر2 عدد پين قابل پرداخت است.
310 پین داخل کانال هر عدد 560,000 56,000 112,000 168,000 560,000 56,000 112,000 168,000 متخصص ترمیمی ضوابط: برای هردندان اندو شده حداكثر 2 عدد پين قابل پرداخت است
311 اسپیلینت کامپوزیت هردندان 830,000 83,000 166,000 249,000 1,070,000 107,000 214,000 321,000 متخصص ترمیمی، کودکان، فک و صورت ضوابط:
1- صرفا جهت دندان های ترومانیزه و لق قابل پرداخت می باشد.
2- فرستادن فوتورادیوگرافی یا معاینه بیمار بعد از درمان الزامیست.

تعرفه خدمات دندانپزشکی بیمه حکمت براساس تعرفه سندیکای بیمه گران سال 1398

ردیف بخش درمان ریشه (اندو) تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
501 پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی) 1,100,000 110,000 220,000 330,000 1,380,000 138,000 276,000 414,000 متخصص اندو ضوابط:
1- فرستادن رادیوگرافي قبل و بعد از درمان الزامیست.
2- جهت مراکز طرف قرارداد حداکثر دو عدد رادیوگرافی جهت RCT یک دندان قابل پرداخت می باشد.
502 درمان ریشه یک کاناله 2,820,000 282,000 564,000 846,000 3,510,000 351,000 702,000 1,053,000 متخصص اندو
503 درمان ریشه دو کاناله 4,220,000 422,000 844,000 1,266,000 5,260,000 526,000 1,052,000 1,578,000 متخصص اندو
504 درمان ریشه سه کاناله 5,920,000 592,000 1,184,000 1,776,000 7,360,000 736,000 1,472,000 2,208,000 متخصص اندو
505 درمان ریشه چهار کاناله 6,710,000 671,000 1,342,000 2,013,000 8,320,000 832,000 1,664,000 2,496,000 متخصص اندو
506 درمان ریشه یک کاناله دندان 7 2,950,000 295,000 590,000 885,000 3,680,000 368,000 736,000 1,104,000 متخصص اندو
507 درمان ریشه دو کاناله دندان 7 4,320,000 432,000 864,000 1,296,000 5,360,000 536,000 1,072,000 1,608,000 متخصص اندو
508 درمان ریشه سه کاناله دندان 7 6,200,000 620,000 1,240,000 1,860,000 7,700,000 770,000 1,540,000 2,310,000 متخصص اندو
509 درمان ریشه چهار کاناله دندان 7 7,060,000 706,000 1,412,000 2,118,000 8,770,000 877,000 1,754,000 2,631,000 متخصص اندو
510 درمان ریشه یک کاناله دندان 8 3,240,000 324,000 648,000 972,000 4,020,000 402,000 804,000 1,206,000 متخصص اندو
511 درمان ریشه دو کاناله دندان 8 4,750,000 475,000 950,000 1,425,000 5,870,000 587,000 1,174,000 1,761,000 متخصص اندو
512 درمان ریشه سه کاناله دندان 8 6,720,000 672,000 1,344,000 2,016,000 8,320,000 832,000 1,664,000 2,496,000 متخصص اندو
513 درمان ریشه چهار کاناله دندان 8 7,660,000 766,000 1,532,000 2,298,000 9,520,000 952,000 1,904,000 2,856,000 متخصص اندو
514 درمان مجدد یک کاناله 3,260,000 326,000 652,000 978,000 4,690,000 469,000 938,000 1,407,000 متخصص اندو
515 درمان مجدد دو کاناله 4,920,000 492,000 984,000 1,476,000 6,970,000 697,000 1,394,000 2,091,000 متخصص اندو
516 درمان مجدد سه کاناله 7,040,000 704,000 1,408,000 2,112,000 9,860,000 986,000 1,972,000 2,958,000 متخصص اندو
517 درمان مجدد چهارکاناله 8,080,000 808,000 1,616,000 2,424,000 11,320,000 1,132,000 2,264,000 3,396,000 متخصص اندو
518 درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 3,550,000 355,000 710,000 1,065,000 4,980,000 498,000 996,000 1,494,000 متخصص اندو
519 درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 5,370,000 537,000 1,074,000 1,611,000 7,460,000 746,000 1,492,000 2,238,000 متخصص اندو
520 درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 7,450,000 745,000 1,490,000 2,235,000 10,400,000 1,040,000 2,080,000 3,120,000 متخصص اندو
521 درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 7 8,500,000 850,000 1,700,000 2,550,000 12,070,000 1,207,000 2,414,000 3,621,000 متخصص اندو
522 درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 3,890,000 389,000 778,000 1,167,000 5,440,000 544,000 1,088,000 1,632,000 متخصص اندو
523 درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 5,900,000 590,000 1,180,000 1,770,000 8,360,000 836,000 1,672,000 2,508,000 متخصص اندو
524 درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 8,070,000 807,000 1,614,000 2,421,000 11,170,000 1,117,000 2,234,000 3,351,000 متخصص اندو
525 درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 8 9,200,000 920,000 1,840,000 2,760,000 12,750,000 1,275,000 2,550,000 3,825,000 متخصص اندو
526 رزکسیون و رتروگرید یک ریشه 5,090,000 509,000 1,018,000 1,527,000 7,093,000 709,300 1,418,600 2,127,900 متخصص اندو-فک و صورت -پریو
527 رزکسیون و رتروگرید دو ریشه 6,620,000 662,000 1,324,000 1,986,000 9,160,000 916,000 1,832,000 2,748,000
528 رزکسیون و رتروگرید سه ریشه 7,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 10,270,000 1,027,000 2,054,000 3,081,000
529 اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) 4,530,000 453,000 906,000 1,359,000 6,360,000 636,000 1,272,000 1,908,000 متخصص اندو-کودکان ارائه رادیوگرافی بعد از درمان الزامیست. شامل: بازکردن دندان، آماده سازی فضای کانالها، جایگذاری دارو و همچنین درآوردن داروی داخل کانال ومراحل لازم برای قرار دادن ماده پرکردگی نهایی ریشه همراه با کلیه رادیوگرافی های مورد نیاز میباشد.
530 اپكسوژنزيس هر دندان 2,500,000 250,000 500,000 750,000 3,350,000 335,000 670,000 1,005,000 متخصص اندو-کودکان ارائه رادیوگرافی بعد از درمان الزامیست
531 درمان پرفوراسیون با MTA یا cem-cement 2,560,000 256,000 512,000 768,000 3,560,000 356,000 712,000 1,068,000 متخصص اندو

تعرفه خدمات دندانپزشکی براساس تعرفه سندیکای بیمه گران سال 1399

ردیف بخش پریو (بیماریهای لثه) تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
401 جرمگیری کامل یک فک (بزرگسال) 953,000 95,300 190,600 285,900 953,000 95,300 190,600 285,900 --- 1- اين خدمت برای بيماران بالاي 12 سال در تعهد مي باشد و حداكثر يكبار در سال. در صورت نیاز به جرمگیری بیشتر ارائه درخواست و تائید جداگانه ضروری می باشد.
2-تعرفه جرمگیری یک یا دو فک توسط بهداشتکاران و پرستاران دندانپزشکی دارای مدرک معتبر دانشگاهی 50% دندانپزشک عمومی قابل پرداخت می باشد .این خدمت شامل حذف جرم های فوق و زیر لثه می باشد
402 جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) 1,720,000 172,000 344,000 516,000 1,720,000 172,000 344,000 516,000 ---
403 جرمگیری و بروساژ کامل دو فک ( بزرگسال) 2,050,000 205,000 410,000 615,000 2,050,000 205,000 410,000 615,000 ---
404 بروساژ هر فک 200,000 20,000 40,000 60,000 200,000 20,000 40,000 60,000 ---
405 فلپ نیم فک 4,650,000 465,000 930,000 1,395,000 6,720,000 672,000 1,344,000 2,016,000 پريو 1- رادیوگرافی پانورکس قبل از درمان
2- همراه با فلپ افزایش طول تاج و غیره قابل پرداخت نمی باشد.
406 فلپ 1/6 دهان 3,880,000 388,000 776,000 1,164,000 5,650,000 565,000 1,130,000 1,695,000 پريو
407 پیوند لثه یک دندان 4,560,000 456,000 912,000 1,368,000 6,600,000 660,000 1,320,000 1,980,000 پريو ارائه فوتوگرافی و یا معاینه بعد از درمان الزامیست .
408 افزایش طول تاج همراه با فلپ 2,920,000 292,000 584,000 876,000 3,720,000 372,000 744,000 1,116,000 پريو صرفا در دندان کاندید روکش قابل پرداخت بوده و برای دندانهای مجاور قابل محاسبه نمی باشد.
409 دیستال وج 2,000,000 200,000 400,000 600,000 2,910,000 291,000 582,000 873,000 پريو .صرفا در مورد آخرین دندان هرنیم فک و همراه افزایش طول تاج قابل پرداخت نمی باشد
410 همی سکشن و قطع ریشه 3,020,000 302,000 604,000 906,000 4,420,000 442,000 884,000 1,326,000 جراح فك - پريو-اندو ارائه رادیوگرافی قبل از درمان الزامیست
ردیف ارتودونسی تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
601 براکت ثابت هر فک 29,000,000 2,900,000 5,800,000 8,700,000 43,000,000 4,300,000 8,600,000 12,900,000 متخصص ارتودنسی ارائه رادیوگرافی های پانورکس و لترال سفالومتری، فتوگرافی و معاینه بیمار قبل از انجام خدمت، و ارائه فوتوگرافی یا معاینه بیمار بعد از چسباندن براکت ها و تحویل پلاک الزامی است.
602 ارتودنسی کامل فکین در بیماران ارتوسرجری 75,000,000 7,500,000 15,000,000 22,500,000 110,000,000 11,000,000 22,000,000 33,000,000 متخصص ارتودنسی
603 پلاک متحرک هرفک با پلاک متحرک 12,700,000 1,270,000 2,540,000 3,810,000 19,000,000 1,900,000 3,800,000 5,700,000 متخصص ارتودنسی-کودکان
604 دستگاه عادت شکن 15,700,000 1,570,000 3,140,000 4,710,000 23,400,000 2,340,000 4,680,000 7,020,000 متخصص ارتودنسی
605 پلاک فانکشنال 7,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 11,200,000 1,120,000 2,240,000 3,360,000 متخصص کودکان
606 ریتینر ثابت یا متحرک(هرفک) 4,100,000 410,000 820,000 1,230,000 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 متخصص ارتودنسی

تعرفه خدمات دندانپزشکی براساس تعرفه سندیکای بیمه گران سال 1399

ردیف ایمپلنت تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
701 جراحی یک واحد ایمپلنت (حق الزحمه جراح) 6,480,000 648,000 1,296,000 1,944,000 8,470,000 847,000 1,694,000 2,541,000 متخصص پریو،فک و صورت شامل حق العمل جراح ، جراحی اول ودوم، درمان ایمپلنت پیش از اتمام سایر درمان های ضروری بیمار مانند ترمیم، درمان ریشه و غیره، قابل قبول نمی‌باشد. فرستادن گرافی پانورکس قبل و بعد از کارضروری است.
702 هزینه خرید یک واحد فیکسچر و هیلینگ طبق فاکتور تا سقف 9,880,000 988,000 1,976,000 2,964,000 9,880,000 988,000 1,976,000 2,964,000 - شامل خرید یک واحد فیکسچر، چسباندن label مخصوص ایمپلنت روی پرونده یا سند طبق فاکتور
703 پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری بدون ممبران تا 3دندان مجاور 6,360,000 636,000 1,272,000 1,908,000 8,280,000 828,000 1,656,000 2,484,000 متخصص پریو،فک و صورت شامل کلیه هزینه ها از جمله متریال و دستمزد و فرستادن CBCT
704 پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری با ممبران تا 3دندان مجاور 8,760,000 876,000 1,752,000 2,628,000 11,400,000 1,140,000 2,280,000 3,420,000 متخصص پریو،فک و صورت
705 پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران (یک دندان) 3,650,000 365,000 730,000 1,095,000 4,760,000 476,000 952,000 1,428,000 متخصص پریو،فک و صورت
706 پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران (تا 3دندان) 5,040,000 504,000 1,008,000 1,512,000 6,550,000 655,000 1,310,000 1,965,000 متخصص پریو،فک و صورت
707 پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با ممبران( یک دندان) 6,320,000 632,000 1,264,000 1,896,000 8,160,000 816,000 1,632,000 2,448,000 متخصص پریو،فک و صورت
708 پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با ممبران (تا 3دندان) 7,090,000 709,000 1,418,000 2,127,000 9,200,000 920,000 1,840,000 2,760,000 متخصص پریو،فک و صورت
709 سینوس لیفت به روش Close همراه بیومتریال هرطرف 5,150,000 515,000 1,030,000 1,545,000 7,750,000 775,000 1,550,000 2,325,000 متخصص پریو،فک و صورت گرافی پانورکس قبل و بعد از درمان
710 سینوس لیفت به روش Open همراه بیومتریال هرطرف 15,660,000 1,566,000 3,132,000 4,698,000 20,790,000 2,079,000 4,158,000 6,237,000 متخصص پریو،فک و صورت
711 پروتز تک واحدی روی هر ایمپلنت 8,580,000 858,000 1,716,000 2,574,000 12,900,000 1,290,000 2,580,000 3,870,000 متخصص پروتز شامل کلیه هزینه ها از جمله لابراتوار و دستمزد
712 پروتز جایگزین شونده (پونتیک) هر واحد 6,500,000 650,000 1,300,000 1,950,000 8,400,000 840,000 1,680,000 2,520,000 متخصص پروتز -
713 هزینه یک واحد آنالوگ، اباتمنت، ایمپرشن کوپینگ و غیره طبق فاکتور تا سقف 7,800,000 780,000 1,560,000 2,340,000 7,800,000 780,000 1,560,000 2,340,000 - -
714 اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت 44,400,000 4,440,000 8,880,000 13,320,000 66,840,000 6,684,000 13,368,000 20,052,000 متخصص پروتز شامل کلیه هزینه های مربوط به پروتز از جمله لابراتوار، بار، بال دستمزد و غیره
715 اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت 50,880,000 5,088,000 10,176,000 15,264,000 76,440,000 7,644,000 15,288,000 22,932,000 متخصص پروتز
716 اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت 57,240,000 5,724,000 11,448,000 17,172,000 85,920,000 8,592,000 17,184,000 25,776,000 متخصص پروتز شامل کلیه هزینه های مربوط به پروتز از جمله لابراتوار، بار، بال دستمزد و غیره
717 اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت 52,500,000 5,250,000 10,500,000 15,750,000 78,720,000 7,872,000 15,744,000 23,616,000 متخصص پروتز
718 اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت 62,040,000 6,204,000 12,408,000 18,612,000 93,000,000 9,300,000 18,600,000 27,900,000 متخصص پروتز شامل کلیه هزینه های مربوط به پروتز از جمله لابراتوار، بار، بال دستمزد و غیره
719 اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت 71,640,000 7,164,000 14,328,000 21,492,000 107,400,000 10,740,000 21,480,000 32,220,000 متخصص پروتز

تعرفه خدمات دندانپزشکی براساس تعرفه سندیکای بیمه گران سال 1399

ردیف بخش کودکان تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
603 کشیدن دندان قدامی (شیری/دائمی) 815,000 81,500 163,000 244,500 1,050,000 105,000 210,000 315,000 متخصص کودکان -
902 کشیدن دندان خلفی (شیری/دائمی) 1,050,000 105,000 210,000 315,000 1,300,000 130,000 260,000 390,000 متخصص کودکان -
903 پالپوتومی دندان شیری 1,160,000 116,000 232,000 348,000 1,510,000 151,000 302,000 453,000 متخصص کودکان گرافی قبل و بعد از درمان
904 فلوراید تراپی هرفک با بروساژهر فک 930,000 93,000 186,000 279,000 1,150,000 115,000 230,000 345,000 متخصص کودکان هر 6 ماه یکبار قابل پرداخت می باشد
905 فیشور سیلنت هر دندان 1,450,000 145,000 290,000 435,000 1,850,000 185,000 370,000 555,000 متخصص کودکان پوشاندن سطح مینا که به صورت شیمیایی یا مکانیکی آماده شده تا از پوسیدگی پیشگیری شود.تا سه سال پس از رویش قابل پرداخت است.
906 روکش استیل ضد زنگ (s.s.c) 2,960,000 296,000 592,000 888,000 3,710,000 371,000 742,000 1,113,000 متخصص کودکان معاینه بیمار یا ارائه فوتوگرافی بعد از درمان الزامیست . تعرفه مذکور شامل ترمیم زیر S.S.C بوده و جداگانه قابل پرداخت نمی‌باشد .
907 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 2,350,000 235,000 470,000 705,000 2,930,000 293,000 586,000 879,000 متخصص کودکان برای دندان شیری و دندان دائمی کودکان زیر 12 سال
908 ترمیم آمالگام دو سطحی 2,810,000 281,000 562,000 843,000 3,510,000 351,000 702,000 1,053,000 متخصص کودکان
909 ترمیم آمالگام سه سطحی 3,060,000 306,000 612,000 918,000 3,830,000 383,000 766,000 1,149,000 متخصص کودکان
910 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 2,550,000 255,000 510,000 765,000 3,200,000 320,000 640,000 960,000 متخصص کودکان
911 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 2,900,000 290,000 580,000 870,000 3,700,000 370,000 740,000 1,110,000 متخصص کودکان
912 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 3,190,000 319,000 638,000 957,000 4,050,000 405,000 810,000 1,215,000 متخصص کودکان
913 پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 6,090,000 609,000 1,218,000 1,827,000 8,620,000 862,000 1,724,000 2,586,000 متخصص کودکان-ارتو معاینه بیمار یا ارائه فوتوگرافی بعد از درمان الزامیست
914 پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه 6,340,000 634,000 1,268,000 1,902,000 9,170,000 917,000 1,834,000 2,751,000 متخصص کودکان-ارتو
915 استریپ هر دندان 5,830,000 583,000 1,166,000 1,749,000 8,230,000 823,000 1,646,000 2,469,000 متخصص کودکان-ارتو
916 پلاک فضا نگهدارنده متحرک هر فک 580,000 58,000 116,000 174,000 840,000 84,000 168,000 252,000 متخصص کودکان-ارتو با تایید دندانپزشک معتمد
917 پالپکتومی دندان قدامی 1,630,000 163,000 326,000 489,000 2,080,000 208,000 416,000 624,000 متخصص کودکان گرافی قبل و بعد از درمان
918 پالپکتومی دندان خلفی 2,250,000 225,000 450,000 675,000 2,840,000 284,000 568,000 852,000 متخصص کودکان گرافی قبل و بعد از درمان
ردیف بخش پروتز تعرفه عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی تعرفه تخصصی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص نوع متخصص
مشمول حق تخصص
توضیحات
فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%) فرانشیز (10%) فرانشیز (20%) فرانشیز (30%)
501 پروتز کامل دوفک 30,000,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 43,000,000 4,300,000 8,600,000 12,900,000 متخصص پروتز با تایید دندانپزشک معتمد بیمه گر
502 پروتز کامل یک فک 17,000,000 1,700,000 3,400,000 5,100,000 25,000,000 2,500,000 5,000,000 7,500,000 متخصص پروتز با تایید دندانپزشک معتمد بیمه گر
503 پلاک کرم کبالت هر فک 20,000,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000 31,000,000 3,100,000 6,200,000 9,300,000 متخصص پروتز با تایید دندانپزشک معتمد بیمه گر
504 پارسیل آکریلی تا 5 دندان 6,600,000 660,000 1,320,000 1,980,000 9,800,000 980,000 1,960,000 2,940,000 متخصص پروتز -
505 به ازا هر دندان اضافه 670,000 67,000 134,000 201,000 1,000,000 100,000 200,000 300,000 متخصص پروتز با تایید دندانپزشک معتمد بیمه گر
506 پروتز آکریلی تا دو دندان (فیلیپر) 4,030,000 403,000 806,000 1,209,000 6,000,000 600,000 1,200,000 1,800,000 متخصص پروتز با تایید دندانپزشک معتمد بیمه گر
507 تعمیر پروتز شکسته 2,250,000 225,000 450,000 675,000 2,250,000 225,000 450,000 675,000 متخصص پروتز در صورتیکه دست دندان قبل از یکسال نیاز به ریلاین داشته باشد هزینه به عهده دندانپزشک است.
508 ریلاین هر فک 2,800,000 280,000 560,000 840,000 4,120,000 412,000 824,000 1,236,000 متخصص پروتز -
509 ریبیس هر فک 3,810,000 381,000 762,000 1,143,000 5,700,000 570,000 1,140,000 1,710,000 متخصص پروتز-ترمیمی دو واحد و بیشتر ارائه رادیو گرافی قبل و بعد از درمان
510 پروتز ثابت هر واحد (PFM)(دندان پایه) 7,120,000 712,000 1,424,000 2,136,000 9,150,000 915,000 1,830,000 2,745,000 متخصص پروتز-ترمیمی ارائه گرافی قبل و بعد از درمان
511 پروتز ثابت (PFM) (Pontic) هر واحد 5,800,000 580,000 1,160,000 1,740,000 7,400,000 740,000 1,480,000 2,220,000 متخصص پروتز صرفا در دندان های قدامی،درروکش زیر کونیوم ارائه گرافی قبل و بعد از درمان
512 روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم 9,000,000 900,000 1,800,000 2,700,000 12,000,000 1,200,000 2,400,000 3,600,000
513 روکش ثابت (Pontic)تمام پرسلن و یا زیر کونیوم 7,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 9,500,000 950,000 1,900,000 2,850,000 متخصص پروتز-ترمیمی ارائه گرافی قبل و بعد از درمان
514 پست ریختگی 3,800,000 380,000 760,000 1,140,000 4,720,000 472,000 944,000 1,416,000 متخصص پروتز-ترمیمی هزینه شامل سمان پست و ساخت می‌باشد.
515 فایبر پست+ترميم 4,360,000 436,000 872,000 1,308,000 5,220,000 522,000 1,044,000 1,566,000 متخصص پروتز-اندو -
516 خارج کردن روكش های قدیمی 510,000 51,000 102,000 153,000 510,000 51,000 102,000 153,000 - -
517 چسباندن روکش های قدیمی 476,000 47,600 95,200 142,800 476,000 47,600 95,200 142,800 متخصص پروتز-اندو -
518 خارج کردن بریج قدیمی 800,000 80,000 160,000 240,000 800,000 80,000 160,000 240,000 - -
519 چسباندن بریج قدیمی 690,000 69,000 138,000 207,000 690,000 69,000 138,000 207,000 متخصص پروتز-اندو -
520 خارج کردن هر پین یا پست 880,000 88,000 176,000 264,000 880,000 88,000 176,000 264,000 متخصص پروتز با تایید دندانپزشک معتمد بیمه گر
521 نایت گارد 5,380,000 538,000 1,076,000 1,614,000 5,380,000 538,000 1,076,000 1,614,000 متخصص پروتز با تایید دندانپزشک معتمد بیمه گر
شبکه های اجتماعی