شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

تعرفه دندانپزشکی در کلیه استان ها در سال 1400-1399

تعرفه خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه بنیان سلامت پاسارگاد مربوط به استان‌ها


اعضا محترم شرکت بنیان سلامت جهت هرگونه درخواست تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، می بایست از طریق اپلیکیشن بنیان سلامت (دندونت) اقدام نمایند. جهت دانلود و ورود به اپلیکیشن تعیین وقت بر روی لینک زیر کلیک نمایید و یا میتوانید اپلیکیشن بنیان سلامت را از کافه بازار دانلود و نصب نمایید:

چنانچه امکان استفاده از اپلیکیشن برای عضو مقدور نمی باشد برای مشاوره و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد، با شماره تلفنهای مرکز پشتیبانی به شرح زیر تماس بگیرید:
تلفن پشتیبانی در ساعات اداری: 43316-021
تلفن 24 ساعته پشتیبانی شهرستانها: 6139696-0901

ردیف بخش معاینه و تشخیص سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
101 ویزیت و طرح درمان 540,000 54,000 108,000 162,000 270,000 820,000 82,000 164,000 246,000 410,000
102 رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ 428,000 42,800 85,600 128,400 214,000 428,000 42,800 85,600 128,400 214,000
ردیف بخش جراحی فک و صورت سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
201 کشیدن دندان قدامی 1,740,000 174,000 348,000 522,000 870,000 2,280,000 228,000 456,000 684,000 1,140,000
202 کشیدن دندان خلفی 2,200,000 220,000 440,000 660,000 1,100,000 2,900,000 290,000 580,000 870,000 1,450,000
203 کشیدن دندان عقل معمولی 2,580,000 258,000 516,000 774,000 1,290,000 3,320,000 332,000 664,000 996,000 1,660,000
204 جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم 4,520,000 452,000 904,000 1,356,000 2,260,000 6,800,000 680,000 1,360,000 2,040,000 3,400,000
205 جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج سخت 7,340,000 734,000 1,468,000 2,202,000 3,670,000 11,040,000 1,104,000 2,208,000 3,312,000 5,520,000
206 آلوئولوپلاسی نیم فک 3,760,000 376,000 752,000 1,128,000 1,880,000 5,680,000 568,000 1,136,000 1,704,000 2,840,000
207 عمیق کردن وستیبول نیم فک 6,240,000 624,000 1,248,000 1,872,000 3,120,000 9,900,000 990,000 1,980,000 2,970,000 4,950,000
208 فرنکتومی 3,140,000 314,000 628,000 942,000 1,570,000 4,720,000 472,000 944,000 1,416,000 2,360,000
209 تومورهای کوچک و یا کیست های داخل استخوانی 6,240,000 624,000 1,248,000 1,872,000 3,120,000 9,900,000 990,000 1,980,000 2,970,000 4,950,000
210 بازکردن آبسه داخل دهان 1,100,000 110,000 220,000 330,000 550,000 1,426,000 142,600 285,200 427,800 713,000
211 درمان درای ساکت هر جلسه 660,000 66,000 132,000 198,000 330,000 660,000 66,000 132,000 198,000 330,000
212 بخیه 720,000 72,000 144,000 216,000 360,000 720,000 72,000 144,000 216,000 360,000
213 اکسپوز کردن دندان 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000 8,000,000 800,000 1,600,000 2,400,000 4,000,000
214 آمپوتاسیون ریشه (هرریشه) 4,720,000 472,000 944,000 1,416,000 2,360,000 7,100,000 710,000 1,420,000 2,130,000 3,550,000
215 بیوپسی از نسج نرم 3,620,000 362,000 724,000 1,086,000 1,810,000 5,420,000 542,000 1,084,000 1,626,000 2,710,000
216 بیوپسی از نسج سخت 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000 8,000,000 800,000 1,600,000 2,400,000 4,000,000
ردیف بخش ترمیمی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
301 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 3,420,000 342,000 684,000 1,026,000 1,710,000 4,460,000 446,000 892,000 1,338,000 2,230,000
302 ترمیم آمالگام دو سطحی 4,100,000 410,000 820,000 1,230,000 2,050,000 5,340,000 534,000 1,068,000 1,602,000 2,670,000
303 ترمیم آمالگام سه سطحی 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000 5,860,000 586,000 1,172,000 1,758,000 2,930,000
304 ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کلاس پنج 3,920,000 392,000 784,000 1,176,000 1,960,000 5,140,000 514,000 1,028,000 1,542,000 2,570,000
305 ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه 4,500,000 450,000 900,000 1,350,000 2,250,000 5,860,000 586,000 1,172,000 1,758,000 2,930,000
306 ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار 4,960,000 496,000 992,000 1,488,000 2,480,000 6,520,000 652,000 1,304,000 1,956,000 3,260,000
307 بیلداپ تاج آمالگام 5,120,000 512,000 1,024,000 1,536,000 2,560,000 6,700,000 670,000 1,340,000 2,010,000 3,350,000
308 بیلداپ تاج کامپوزیت 5,560,000 556,000 1,112,000 1,668,000 2,780,000 7,200,000 720,000 1,440,000 2,160,000 3,600,000
309 پین داخل عاج و کانال هر عدد 700,000 70,000 140,000 210,000 350,000 700,000 70,000 140,000 210,000 350,000
310 اسپیلینت کامپوزیت هردندان 1,400,000 140,000 280,000 420,000 700,000 1,820,000 182,000 364,000 546,000 910,000
ردیف بخش اطفال سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
601 پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 9,000,000 900,000 1,800,000 2,700,000 4,500,000 13,500,000 1,350,000 2,700,000 4,050,000 6,750,000
602 پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه 10,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 15,000,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000
603 پلاک فضا نگهدارنده متحرک هر فک 8,700,000 870,000 1,740,000 2,610,000 4,350,000 13,000,000 1,300,000 2,600,000 3,900,000 6,500,000
604 روکش استیل ضد زنگ (s.s.c) 4,780,000 478,000 956,000 1,434,000 2,390,000 6,200,000 620,000 1,240,000 1,860,000 3,100,000
605 کشیدن دندان قدامی (شیری/دائمی) 1,320,000 132,000 264,000 396,000 660,000 1,760,000 176,000 352,000 528,000 880,000
606 کشیدن دندان خلفی (شیری/دائمی) 1,700,000 170,000 340,000 510,000 850,000 2,200,000 220,000 440,000 660,000 1,100,000
607 پالپوتومی دندان شیری 2,000,000 200,000 400,000 600,000 1,000,000 2,640,000 264,000 528,000 792,000 1,320,000
608 فلوراید تراپی هرفک با بروساژهر فک 1,300,000 130,000 260,000 390,000 650,000 1,720,000 172,000 344,000 516,000 860,000
609 فیشور سیلنت هر دندان 2,340,000 234,000 468,000 702,000 1,170,000 3,080,000 308,000 616,000 924,000 1,540,000
610 ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 3,700,000 370,000 740,000 1,110,000 1,850,000 4,800,000 480,000 960,000 1,440,000 2,400,000
611 ترمیم آمالگام دو سطحی 4,460,000 446,000 892,000 1,338,000 2,230,000 5,800,000 580,000 1,160,000 1,740,000 2,900,000
612 ترمیم آمالگام سه سطحی 4,900,000 490,000 980,000 1,470,000 2,450,000 6,360,000 636,000 1,272,000 1,908,000 3,180,000
613 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 4,260,000 426,000 852,000 1,278,000 2,130,000 5,500,000 550,000 1,100,000 1,650,000 2,750,000
614 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 4,900,000 490,000 980,000 1,470,000 2,450,000 6,360,000 636,000 1,272,000 1,908,000 3,180,000
615 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000 7,000,000 700,000 1,400,000 2,100,000 3,500,000
616 استریپ هر دندان 880,000 88,000 176,000 264,000 440,000 13,600,000 1,360,000 2,720,000 4,080,000 6,800,000
617 پالپکتومی دندان قدامی 2,760,000 276,000 552,000 828,000 1,380,000 3,600,000 360,000 720,000 1,080,000 1,800,000
618 پالپکتومی دندان خلفی 3,600,000 360,000 720,000 1,800,000 4,700,000 470,000 940,000 1,410,000 2,350,000

ردیف بخش درمان ریشه (اندو) سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
401 پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی ) 1,760,000 176,000 352,000 528,000 880,000 2,280,000 228,000 456,000 684,000 1,140,000
402 درمان ریشه یک کانال 4,400,000 440,000 880,000 1,320,000 2,200,000 5,720,000 572,000 1,144,000 1,716,000 2,860,000
403 درمان ریشه دو کانال 6,600,000 660,000 1,320,000 1,980,000 3,300,000 8,600,000 860,000 1,720,000 2,580,000 4,300,000
404 درمان ریشه سه کانال 9,300,000 930,000 1,860,000 2,790,000 4,650,000 12,100,000 1,210,000 2,420,000 3,630,000 6,050,000
405 درمان ریشه چهار کانال 10,500,000 1,050,000 2,100,000 3,150,000 5,250,000 13,600,000 1,360,000 2,720,000 4,080,000 6,800,000
406 درمان ریشه یک کاناله دندان 7 4,520,000 452,000 904,000 1,356,000 2,260,000 5,900,000 590,000 1,180,000 1,770,000 2,950,000
407 درمان ریشه دو کاناله دندان 7 6,700,000 670,000 1,340,000 2,010,000 3,350,000 8,700,000 870,000 1,740,000 2,610,000 4,350,000
408 درمان ریشه سه کاناله دندان 7 9,700,000 970,000 1,940,000 2,910,000 4,850,000 12,600,000 1,260,000 2,520,000 3,780,000 6,300,000
409 درمان ریشه چهارکاناله دندان 7 11,000,000 1,100,000 2,200,000 3,300,000 5,500,000 14,300,000 1,430,000 2,860,000 4,290,000 7,150,000
410 درمان ریشه یک کاناله دندان 8 4,920,000 492,000 984,000 1,476,000 2,460,000 6,400,000 640,000 1,280,000 1,920,000 3,200,000
411 درمان ریشه دو کاناله دندان 8 7,340,000 734,000 1,468,000 2,202,000 3,670,000 9,500,000 950,000 1,900,000 2,850,000 4,750,000
412 درمان ریشه سه کاناله دندان 8 10,500,000 1,050,000 2,100,000 3,150,000 5,250,000 13,600,000 1,360,000 2,720,000 4,080,000 6,800,000
413 درمان ریشه چهارکاناله دندان 8 11,940,000 1,194,000 2,388,000 3,582,000 5,970,000 15,520,000 1,552,000 3,104,000 4,656,000 7,760,000
414 درمان مجدد یک کانال 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000 7,600,000 760,000 1,520,000 2,280,000 3,800,000
415 درمان مجدد دو کانال 7,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,750,000 11,260,000 1,126,000 2,252,000 3,378,000 5,630,000
416 درمان مجدد سه کانال 10,760,000 1,076,000 2,152,000 3,228,000 5,380,000 16,000,000 1,600,000 3,200,000 4,800,000 8,000,000
417 درمان مجدد چهار کانال 12,200,000 1,220,000 2,440,000 3,660,000 6,100,000 18,340,000 1,834,000 3,668,000 5,502,000 9,170,000
418 درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000 8,000,000 800,000 1,600,000 2,400,000 4,000,000
419 درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 8,200,000 820,000 1,640,000 2,460,000 4,100,000 12,200,000 1,220,000 2,440,000 3,660,000 6,100,000
420 درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 11,160,000 1,116,000 2,232,000 3,348,000 5,580,000 16,800,000 1,680,000 3,360,000 5,040,000 8,400,000
421 درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 7 13,360,000 1,336,000 2,672,000 4,008,000 6,680,000 20,000,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000 10,000,000
422 درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 5,740,000 574,000 1,148,000 1,722,000 2,870,000 8,680,000 868,000 1,736,000 2,604,000 4,340,000
423 درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 9,000,000 900,000 1,800,000 2,700,000 4,500,000 13,600,000 1,360,000 2,720,000 4,080,000 6,800,000
424 درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 11,400,000 1,140,000 2,280,000 3,420,000 5,700,000 17,100,000 1,710,000 3,420,000 5,130,000 8,550,000
425 درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 8 13,520,000 1,352,000 2,704,000 4,056,000 6,760,000 20,200,000 2,020,000 4,040,000 6,060,000 10,100,000
426 رزکسیون و رتروگرید یک ر یشه 7,200,000 720,000 1,440,000 2,160,000 3,600,000 10,800,000 1,080,000 2,160,000 3,240,000 5,400,000
427 رزکسیون و رتروگرید دو ریشه 9,000,000 900,000 1,800,000 2,700,000 4,500,000 13,600,000 1,360,000 2,720,000 4,080,000 6,800,000
428 رزکسیون رتروگرید دندان سه ریشه 9,800,000 980,000 1,960,000 2,940,000 4,900,000 14,800,000 1,480,000 2,960,000 4,440,000 7,400,000
429 اپکسوژنزیس هر دندان 3,480,000 348,000 696,000 1,044,000 1,740,000 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000
430 اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) 6,600,000 660,000 1,320,000 1,980,000 3,300,000 9,800,000 980,000 1,960,000 2,940,000 4,900,000
431 درمان پرفوراسیون با MTA 3,600,000 360,000 720,000 1,080,000 1,800,000 5,400,000 540,000 1,080,000 1,620,000 2,700,000
ردیف بخش پروتز هزینه لابراتوار بر عهده بیمار می باشد سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
701 دست دندان مصنوعی دو فک 4,500,000 48,600,000 4,860,000 9,720,000 14,580,000 24,300,000 73,000,000 7,300,000 14,600,000 21,900,000 36,500,000
702 نیم دست دندان مصنوعی یک فک 3,500,000 28,000,000 2,800,000 5,600,000 8,400,000 14,000,000 42,000,000 4,200,000 8,400,000 12,600,000 21,000,000
703 پلاک کروم کبالت هر فک 2,500,000 34,300,000 3,430,000 6,860,000 10,290,000 17,150,000 51,400,000 5,140,000 10,280,000 15,420,000 25,700,000
704 پارسیل آکریلی تا 5 دندان 1,100,000 10,920,000 1,092,000 2,184,000 3,276,000 5,460,000 16,360,000 1,636,000 3,272,000 4,908,000 8,180,000
705 به اذا هر دندان اضافه 380,000 1,080,000 108,000 216,000 324,000 540,000 1,640,000 164,000 328,000 492,000 820,000
706 پست ریختگی 600,000 6,560,000 656,000 1,312,000 1,968,000 3,280,000 8,200,000 820,000 1,640,000 2,460,000 4,100,000
707 تعمیر پروتز شکسته هر فک 750,000 3,800,000 380,000 760,000 1,140,000 1,900,000 3,800,000 380,000 760,000 1,140,000 1,900,000
708 ریلاین هر فک 1,100,000 4,600,000 460,000 920,000 1,380,000 2,300,000 6,800,000 680,000 1,360,000 2,040,000 3,400,000
709 ریبیس هر فک 1,500,000 6,200,000 620,000 1,240,000 1,860,000 3,100,000 9,400,000 940,000 1,880,000 2,820,000 4,700,000
710 پروتز ثابت هرواحد (PFM)(دندان پایه) 1,300,000 10,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 12,500,000 1,250,000 2,500,000 3,750,000 6,250,000
711 نایت گارد 800,000 8,000,000 800,000 1,600,000 2,400,000 4,000,000 8,000,000 800,000 1,600,000 2,400,000 4,000,000
712 روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 2,700,000 11,000,000 1,100,000 2,200,000 3,300,000 5,500,000 15,600,000 1,560,000 3,120,000 4,680,000 7,800,000
713 فایبرپست 6,560,000 656,000 1,312,000 1,968,000 3,280,000 8,200,000 820,000 1,640,000 2,460,000 4,100,000
714 پروتز آکریلی تا 2 دندان 6,540,000 654,000 1,308,000 1,962,000 3,270,000 9,800,000 980,000 1,960,000 2,940,000 4,900,000
715 پروتز ثابت (PFM)(Pontic) هر واحد 10,340,000 1,034,000 2,068,000 3,102,000 5,170,000 13,400,000 1,340,000 2,680,000 4,020,000 6,700,000
716 خارج کرن روکش قدیمی 800,000 80,000 160,000 240,000 400,000 800,000 80,000 160,000 240,000 400,000
717 چسباندن روکش های قدیمی 750,000 75,000 150,000 225,000 375,000 750,000 75,000 150,000 225,000 375,000
718 خارج کردن بریج قدیمی 1,280,000 128,000 256,000 384,000 640,000 1,280,000 128,000 256,000 384,000 640,000
719 چسباندن بریج قدیمی 1,100,000 110,000 220,000 330,000 550,000 1,100,000 110,000 220,000 330,000 550,000
720 خارج کردن پین با پست 1,420,000 142,000 284,000 426,000 710,000 1,420,000 142,000 284,000 426,000 710,000
721 روکش ثابت (Pontic) تمام پرسلن و یا زیر کونیوم 13,500,000 1,350,000 2,700,000 4,050,000 6,750,000 17,400,000 1,740,000 3,480,000 5,220,000 8,700,000
ردیف بخش پریو( بیماری های لثه) سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان عمومی سهم قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان متخصص
تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50% تعرفه آزاد فرانشیز 10% فرانشیز 20% فرانشیز 30% فرانشیز 50%
501 جرمگیری کامل هرفک (بزرگسال) 1,720,000 172,000 344,000 516,000 860,000 1,720,000 172,000 344,000 516,000 860,000
502 جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) 2,980,000 298,000 596,000 894,000 1,490,000 2,980,000 298,000 596,000 894,000 1,490,000
503 بروساژهر فک 350,000 35,000 70,000 105,000 175,000 350,000 35,000 70,000 105,000 175,000
504 فلپ نیم فک 7,640,000 764,000 1,528,000 2,292,000 3,820,000 11,440,000 1,144,000 2,288,000 3,432,000 5,720,000
505 فلپ 1/6 دهان 6,500,000 650,000 1,300,000 1,950,000 3,250,000 9,740,000 974,000 1,948,000 2,922,000 4,870,000
506 پیوند لثه یک دندان 7,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,750,000 11,240,000 1,124,000 2,248,000 3,372,000 5,620,000
507 افزایش طول تاج همراه با فلپ 4,860,000 486,000 972,000 1,458,000 2,430,000 6,340,000 634,000 1,268,000 1,902,000 3,170,000
508 دیستال وج 3,300,000 330,000 660,000 990,000 1,650,000 4,960,000 496,000 992,000 1,488,000 2,480,000
509 همی سکشن و قطع ریشه 5,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000 7,520,000 752,000 1,504,000 2,256,000 3,760,000

پوشش ایمپلنت، ارتودنسی و زیبایی جز پوشش های بیمه ای در صنعت بیمه تلقی نمی گردد و یچ یک از شرکت های بیمه ای در خصوص ایمپلنت دندان جهت مواردی که از قبل شروع بیمه نامه بیمه شده دارای دندان تخلیه شده در فک باشد پوشش بیمه ای ارائه نمی نمایند بنابراین شرکت بنیان سلامت پاسارگاد به جهت ارائه خدمات مطلوبتر به اعضا خود اینگونه خدمات را به صورت مازاد بر تعهدات مربوطه به شرح زیر ارائه می گردد.

تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف نوع محصول ایمپلنت قیمت تعرفه آزاد هر واحد مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد سهم پرداختی بنیان سلامت به دندانپزشک کشور سازنده
1 ITI Implant 70,000,000 55,000,000 15,000,000 سوئیس
2 Megagen Implant 53,500,000 38,500,000 15,000,000 آلمان/کره
3 Implantum Implant 53,500,000 38,500,000 15,000,000 کره
4 DIO Implant 53,500,000 38,500,000 15,000,000 کره
5 Dentis Implant 48,500,000 33,500,000 15,000,000 بلژیک/کره
6 CIS Implant 48,500,000 33,500,000 15,000,000 کره-آلمان
7 CMI Implant 48,500,000 33,500,000 15,000,000 کره

تبصره 1: مبالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بدون در نظر گرفتن جراحی های خاص از قبیل جراحی سینوس لیفت، پیوند لثه و پودر استخوان (پیوند استخوان) قبل از ایمپلنت می باشد. بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.
تبصره 2: مبالغ پرداختی بیمار، صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد.


تعرفه خدمات ارتودنسی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف شرح خدمات ارتودنسی قیمت تعرفه آزاد ارتودنسی مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد سهم پرداختی بنیان سلامت به دندانپزشک
1 ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان 40,000,000 26,000,000 14,000,000
2 ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده ) 60,000,000 42,000,000 18,000,000
3 ارتودنسی ثابت دو فک(بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده) 130,000,000 96,000,000 34,000,000
تعرفه خدمات زیبایی در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد
ردیف شرح خدمات زیبایی مبلغ قابل پرداخت بیماران به دندانپزشکان طرف قرارداد
1 کامپوزیت لامینت ونیر 5,000,000
2 بیلیچینگ هر فک 7,500,000
3 کاشت نگین ساده 2,000,000
4 لمینت سرامیکی 15,000,000
شبکه های اجتماعی